Přihlášení a odhlášení stravy přes internet

- v kanceláři ŠJ získáte přihlašovací údaje

- k využití této služby můžete použít libovolný počítač s přístupem k internetu

- adresa je  www.strava.cz (odkaz vpravo dole) - číslo naší jídelny 3150

- zde zadáte volbu "přihlášení uživatele" a vyplníte přihlašovací údaje

- poté zadáte volbu "objednání stravy"

- na obrazovce se objeví menu na určité časové období a vy můžete kliknutím myši objednávat či odhlašovat obědy nebo vybírat ze dvou druhů

- poté zadáte volbu "odeslat" - jinak se objednávka (odhláška, výběr) neuskuteční

- objednat oběd či vybrat si ze dvou druhů je nutné s dvoudenním předstihem

- tzn. středeční oběd odhlásíte či změníte v pondělí do 14.00 hodin atd.

- odhlašovat obědy lze v daný den do 7.30 hod.

 

Od 1. 2. 2013 musí mít všichni strávníci k identifikaci bezkontaktní čip (platí se vratná záloha 115,- Kč) nebo vytištěné stravenky (výdej v kanceláři ŠJ).

Elektronický čip lze použít po celou dobu školní docházky. Při odchodu strávníka mu bude tato záloha vrácena. Vrátit lze pouze čip funkční a nepoškozený.

Díky tomuto čipu můžete využívat tyto služby:

- přihlašování  a odhlašování stravy na objednacím terminálu umístěném v areálu jídelny

- výběr ze dvou druhů jídel

 

Pokud se strávník rozhodne čip nekoupit, postupuje takto:

- stanovený den před skončením předchozího měsíce si v kanceláři ŠJ vyzvedne papírové stravenky na další měsíc

- stravenky se vydávají pouze na oběd č. 1

- odhlášení oběda je možné pouze vrácením stravenky v kanceláři ŠJ den předem

 

Nárok na výdej stravy se prokazuje stravenkou nebo čipem. Bez stravenky nebo čipu nemůže být oběd strávníkovi vydán.

 


Centrální školní jídelna
Nábřeží 381
418 01 Bílina


Tel.: 417 823 040
Email: sj.bilina@volny.cz


IČ: 70226300