Každé pondělí až středu


od 8.00 - 13.00 hodin


je možné vrátit čip (žáci vycházejících ročníků)


nebo


si přijít pro přeplatek na stravném.

 


 

Žádáme zákonné zástupce strávníků platících trvalým

příkazem, aby své platby zrušili.


Centrální školní jídelna
Nábřeží 381/3
418 01 Bílina


Tel.: 417 823 040
Email: csj@bilina.cz


IČ: 70226300