Platba obědů na září - prosinec 2019


Na základě § 4, odst. 9. Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, je zákonný zástupce dítěte povinen odhlásit stravování v případě nepřítomnosti dítěte ve škole. Dětský strávník má nárok na dotovanou stravu pouze pokud je ten den ve škole. Odhlásit musí: ředitelské volno, ŠvP, výlety, celodenní návštěvy lékaře  a nemoc od 2. dne (první den nemoci si může vyzvednou oběd do jídlonosiče).


Kategorie

září

říjen

listopad

prosinec

21

20

21

15

do 6 let

23

483

460

483

345

7 - 10 let

23

483

460

483

345

11 - 14 let

25

525

500

525

375

nad 15 let

27

567

540

567

405

zaměstnanci ZŠ

24

504

480

504

360

zaměstnanci gymnázia

45

945

900

945

675

Zařazení strávníka do určité věkové kategorie je určeno vyhláškou o školním stravování 107/2005 a ukazatelem pro jeho zařazení je věk dosažený v průběhu školního roku.Prodej obědů

- dle rozpisu


Platba na listopad - čtvrtek 24.10.  -  pátek 25.10.  -   pondělí 4.11.


Platba na prosinec - čtvrtek 28.11.   -   pátek 29.11.   -  pondělí 2.12.

 

 

v ostatních dnech pouze po domluvě

 Pondělí až čtvrtek   od 7.00 - 8.30  a od 11.45 - 14.00 hodin

Pátek                 od 7.00 - 8.30 hodin.

 

Obědy jsou přihlášené až po zaplacení.

 

Možnost přihlášení a odhlášení obědů - telefonicky nebo na internetu

den předem nebo v daný den nejpozději do 7.30 hod. 


 


Centrální školní jídelna
Nábřeží 381/3
418 01 Bílina


Tel.: 417 823 040
Email: csj@bilina.cz


IČ: 70226300