Ve dnech 25. - 27. 5. 2020

od 8.00 - 13.00 hodin

je možné vrátit čip (žáci vycházejících ročníků)

nebo

si přijít pro přeplatek na stravném.


 

Žádáme zákonné zástupce strávníků platících trvalým

příkazem, aby své platby zrušili.


Centrální školní jídelna
Nábřeží 381/3
418 01 Bílina


Tel.: 417 823 040
Email: csj@bilina.cz


IČ: 70226300