Přihlášení a odhlášení stravy přes internet

- v kanceláři ŠJ získáte přihlašovací údaje

- k využití této služby můžete použít libovolný počítač s přístupem k internetu

- adresa je  www.strava.cz (odkaz vpravo dole) - číslo naší jídelny 3150

- zde zadáte volbu "přihlášení uživatele" a vyplníte přihlašovací údaje

- poté zadáte volbu "objednání stravy"

- na obrazovce se objeví menu na určité časové období a vy můžete kliknutím myši objednávat či odhlašovat obědy nebo vybírat ze dvou druhů

- poté zadáte volbu "odeslat" - jinak se objednávka (odhláška, výběr) neuskuteční

- objednat oběd či vybrat si ze dvou druhů je nutné s dvoudenním předstihem

- tzn. středeční oběd odhlásíte či změníte v pondělí do 14.00 hodin atd.

- odhlašovat obědy lze v daný den do 7.30 hod.

 

Všichni strávníci musí mít k identifikaci bezkontaktní čip (platí se vratná záloha 115,- Kč) nebo vytištěné stravenky (výdej v kanceláři ŠJ).

Elektronický čip lze použít po celou dobu školní docházky. Při odchodu strávníka mu bude tato záloha vrácena. Vrátit lze pouze čip funkční a nepoškozený do měsíce od ukončení stravování.

Díky tomuto čipu můžete využívat tyto služby:

- přihlašování  a odhlašování stravy na objednacím terminálu umístěném v areálu jídelny

- výběr ze dvou druhů jídel

- čip slouží i k otevření vchodových dveří do jídelny

 

Pokud se strávník rozhodne čip nekoupit, postupuje takto:

- stanovený den před skončením předchozího měsíce si v kanceláři ŠJ vyzvedne papírové stravenky na další měsíc

- stravenky se vydávají pouze na oběd č. 1

- odhlášení oběda je možné pouze vrácením stravenky v kanceláři ŠJ den předem

 

Nárok na výdej stravy se prokazuje stravenkou nebo čipem. Bez stravenky nebo čipu nemůže být oběd strávníkovi vydán.

 


Centrální školní jídelna
Nábřeží 381/3
418 01 Bílina


Tel.: 417 823 040
Email: csj@bilina.cz


IČ: 70226300